Forskningsprosjekt


Luftveisinfeksjon

Vitenskapelig tittel:

Luftveisinfeksjon og prediksjon av ørets utligningsfunksjonProsjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å identifisere faktorer som kan predikere hvilke personer med øvre luftveisinfeksjon som er i risikosonen for å få trykkutligningsproblemer under kommersiell flyreise. Pasienter med øvre luftveisinfeksjon skal testes under kontrollerte forhold i et lavtrykks trykkammer. Det skal inkluderes totalt 100 deltakere i studien. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1613 Prosjektstart: 02.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Trond-Eirik Strand
Forskningsansvarlig(e):  Flymedisinsk institutt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Eget institutt finansierer lønnskostnader, driftskostander og økonomisk kompensasjon til studiedeltakere.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Behandlet i REK
DatoREK
15.09.2011 REK sør-øst