Forskningsprosjekt


Gjenvinning av arm - håndfunksjon i tidlig fase etter hjerneslag

Vitenskapelig tittel:

Gjenvinning av arm - håndfunksjon i tidlig fase etter hjerneslagProsjektbeskrivelse:
I Norge rammes ca. 15000 av hjerneslag hvert år, og antallet ventes å øke med 50 % mot 2030. Opp mot 85 % opplever akutt redusert arm – håndfunksjon, mens 55-75 % opplever vedvarende nedsatt funksjon 3 - 6 måneder etter hjerneslaget. Oppgaveorientert fysioterapeutisk tilnærming er vist å kunne bedre motorisk arm - håndfunksjon, men er ikke kvalitativt beskrevet. Hensikten med prosjektet å dokumentere og analysere hvordan denne form for fysioterapi kommer til uttrykk i behandling av pasienter i tidlig fase etter hjerneslag, for å utvikle forståelsen og tilbudet til pasientgruppen. Det vil benyttes et kvalitativt forskningsdesign med observasjon. Prosjektet tar utgangspunkt i en forståelse av oppgaveorientert tilnærming med mulighet for et samtidig fokus på både funksjonsnivå, bevegelsesstrategier og eventuelle svekkelser på organnivå. Det anses som interessant å undersøke faktisk praksis med fokus på samhandling, tilpasning og eventuelle endringer i arm - håndfunksjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1056 Prosjektstart: 01.08.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Britt Normann
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for helse og omsorgsfag
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet gjennomføres som del av egen mastergradsutdannelse, og har ingen ekstern økonomisk finansiering.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 3

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk nevrologisk fysioterapi, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2011 REK nord