Forskningsprosjekt


Utskillelsestid for rusmidler i spytt, Kriminalomsorgen

Prosjektbeskrivelse:
Kriminalomsorgen har ønsket at spyttprøver kan tas i bruk i forbindelse med rusmiddelkontroll i fengslene. Spyttprøver tas enkelt og raskt, krever ikke spesielle lokaliteter, risiko for manipulering anses liten og medfører betydelig mindre inngripen i personers privatliv enn urinprøver tatt under tilsyn. Ikke alle klarer å avgi urinprøve, og manipulering finner sted. Dagens analysemetoder gjør det mulig å påvise et stort antall aktuelle rusmidler samtidig, i en liten mengde spytt. Påvisningstiden for rusmidler i spytt er noe kortere for en del stoffer enn i urin, men f.eks heroin kan påvises lenger i spytt enn i urin. Før bruk av spyttprøver kan tas i bruk i norske fengsel trengs det mer kunnskap om påvisningstiden for rusmidler i spytt etter gjentatt bruk av høye doser/rusdoser. Dette er det mangelfulle data på i litteraturen, og en slik studie er derfor av stor betydning for å kunne vurdere om spyttprøver er egnet for å kontrollere rusmiddelbruk blant innsatte i norske fengsel.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1415 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Vigdis Vindenes
Forskningsansvarlig(e):  Nasjonalt folkehelseinstitutt, Div for rettsmedisin og rusmiddelforskning
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utgiftene til prosjektet deles mellom Kriminalomsorgen og FHI. Ingen øvrig finansiering.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Materiale fra biobank:
Utskillelsesprosjekt Kriminalomsorgen, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Div for rettsmedisin og rusmiddelforskning
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst