Forskningsprosjekt


HUNTRA Revmatoid Artritt i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Vitenskapelig tittel:

Hunting high and low; The etiology of Rheumatoid arthritis in the HUNT study (HUNTRA)Prosjektbeskrivelse:
Revmatoid artritt har en prevalens på ca 0,5-1 % og insidens mellom 5-30 per 100 000. Studiens formål er å øke kunnskapen om kjente årsaker til utvikling av leddgikt, samt å oppdage nye risikofaktorer. Det skal benyttes data fra HUNT2 og HUNT3 til å identifisere personer med artrittsykdom i tillegg til kontrollgruppe. Det skal brukes journaldata for å identifisere risikofaktorer, samt å validere klassifikasjonskriteriene for revmatoid artritt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1144 Prosjektstart: 10.06.2011 Prosjektslutt: 18.04.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Benedikte Døskeland
Forskningsansvarlig(e):  Helse Nord-Trøndelag
Helse Nord-Trøndelag HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forsknings- og utviklingsavdelingen Helse Nord-Trøndelag har bidratt med 130 000, som har vært benyttet i perioden 2008-2010.

Rehabiliteringsklinikken, Helse Nord-Trøndelag betaler lønn for prosjektleder i 50% stilling t.o.m august 2011.

Planlagt søknad til regionalt samarbeidsorgan og andre institusjoner, samt om å bruke data som ledd i et doktogradsprosjekt.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 600

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Planlagt doktorgradsprosjekt og søknad om opptak til doktorgradsprogram. , Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2011 REK midt
20.01.2012 REK midt