Generell forskningsbiobank


Osloundersøkelsen - biobank for prostataforskning

Prosjektbeskrivelse:
Forskningsbiobanken "Osloundersøkelsen - biobank for prostataforskning" opprettes for å undersøke om bruk av beta-blokkere påvirket nivået av prognostiske markører for prostatakreft i serum fra menn som deltok i Oslo II. Forskningsbiobanken er del av en større studie hvor vi i tillegg undersøker om beta-adrenergreseptorer og beta-blokkere påvirker progresjon av prostatakreft ved bruk av epidemiologiske studier og immunhistokjemiske analyse av vev fra menn med prostatakreft (10974-Forskning på prostatasykdommer)
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/843

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Kristin Austlid Taskén
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst