Forskningsprosjekt


Hører du stemmer? - En studie om forekomsten av å høre stemmer i befolkningen

Vitenskapelig tittel:
"Hører du stemmer?" - En studie om forekomsten av å høre stemmer i befolkningen.

Prosjektbeskrivelse:
Tradisjonelt har det å høre stemmer vært betraktet som diskontinuerlige med normale opplevelser og psykologiske prosesser, og har derfor blitt definert som bisarr og abnormal atferd. Dette kan man anta har bidratt til stigmatisering og mystifisering av fenomenet, og ført til at mange ikke har fortalt andre om at de hører stemmer. Undersøkelser gjort i andre land tyder på at det er langt vanligere å høre stemmer enn det en tidligere har trodd og undersøkelsene tyder også på at de fleste som hører stemmer verken er syke eller har behov for helsetjenester på grunn av at de hører stemmer. Begrunnelsen for å gjøre denne studien er et ønske om å undersøke forekomsten av å høre stemmer i den norske voksne befolkning og å skape økt åpenhet og spre kunnskap om å høre stemmer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/822 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bodil Kråkvik
Forskningsansvarlig(e):  St.Olavs Hospital
St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Doktorgradsnivå
Behandlet i REK
DatoREK
05.10.2009 REK midt
10.01.2018 REK midt