Forskningsprosjekt


Proteomikkstudier av pterygium

Vitenskapelig tittel:
Mass Spectrometry-based Proteomic Studies of Pterygium

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med doktorgradsprosjektet er å karakterisere innsamlet pterygiumvev (vingeformet innvekst av bindevev i og over hornhinnen på øyets innside) med morfologiske og histopatologiske metoder og studere proteinprofilen til pterygium ved hjelp av massepektrometri-basert proteomikk.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/871 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: David Hugo Engelsvold
Forskningsansvarlig(e):  Øyeavdelingen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst