Forskningsprosjekt


TIDE - Effekten av rosiglitazone sammenliknet med pioglitazone og D-vitamin sammenliknet med placebo til personer med type 2 diabetes og risiko for hjerte-/karsykdom

Vitenskapelig tittel:
Thiazolidinedione Intervention with vitamin D Evaluation (TIDE) A Multicenter Randomized Double-Blind Placebo- Controlled Trial of a Thiazolidinedione or Placebo and of Vitamin D or Placebo In People With Type 2 Diabetes at Risk For Cardiovascular Disease

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke om daglig bruk av rosiglitazon (RSG) sammenlignet med pioglitazon (PIO) og med eller uten vitamin D kan redusere risikoen for å utvikle hjerteinfarkt, slag og eller død, risiko for benbrudd og kreft hos pasienter med type 2 diabetes. I tillegg skal man undersøke om vitamin D sammenlignet med placebo kan redusere død eller antall krefttilfeller som krever sykehusinnleggelse, kjemoterapi eller operasjon. 200 pasienter skal inkluderes i Norge.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/484 EudraCT-nummer: 2008-005030-73 Prosjektstart: 15.04.2010 Prosjektslutt: 30.04.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kåre I Birkeland
Forskningsansvarlig(e):  oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Effekten av rosiglitazone sammenliknet med pioglitazone og D-vitamin sammenliknet med placebo til personer med type 2 diabetes og risiko for hjerte-/karsykdom
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK sør-øst