Forskningsprosjekt


Funkisprosjektet I

Vitenskapelig tittel:

Prevalensen blant pasienter med gitt rusdiagnose med henblikk på reinnleggelseProsjektbeskrivelse:
Ingrid Mällberg meldte seg inhabil i denne saken. REK Vest anser Helse Stavanger HF som forskningsansvarlig for prosjektet. I denne prevalensstudien ønsker Regionalt Kompetansesenter for Rusmiddelforskning i Helse Vest – KORFOR ved Stavanger Universitetssjukehus å identifisere forekomsten av antall reinnleggelser på Stavanger Universitetssykehus i perioden 2008-2010 blant pasienter med en rusdiagnose. Det kan senere bli aktuelt å gjennomføre en oppfølgingsstudie der effektene av medisinsk oppfølging i lavterskeltiltaket, Funkishuset i Sandnes, blir sammenlignet med de ordinære rutiner for medisinsk oppfølging i primærhelsetjenesten.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1113 Prosjektstart: 01.05.2011 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Sverre Nesvåg
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsprosjektet er initiert og finansiert av Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KoRFoR)Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 2500

Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2011 REK vest
15.09.2011 REK vest
15.09.2011 REK vest