Forskningsprosjekt


IBD hos gravide og miljømessige risikofaktorer

Vitenskapelig tittel:

Outcomes of pregnancy in IBD and environmental risk factorsProsjektbeskrivelse:
Målsetningen med studien er å undersøke svangerskapskomplikasjoner hos IBD (Inflammatorisk tarmsykdom)- pasienter og betydningen av miljøfaktorer som kosthold, kvalitet på drikkevann og luftforurensning. Studien baserer seg hovedsakelig på allerede avgitte blodprøver, pasientjournaler og registerdata. Det skal inkluderes 6 deltakere i Norge. Samtykke innhentes for utvalgte data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1317 Prosjektstart: 01.05.2011 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Morten H. Vatn
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Ahus, Epigen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør-ØstForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 6
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 2

Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst
12.04.2012 REK sør-øst
18.04.2013 REK sør-øst
13.06.2013 REK sør-øst
28.10.2015 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
29.03.2017 REK sør-øst
16.08.2017 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst
19.09.2018 REK sør-øst