Forskningsprosjekt


Effekt av elektronisk legemiddelsamstemming ved utskrivning fra sykehus til kommunehelsetjeneste

Vitenskapelig tittel:

Effect of a computerized provider order entry (CPOE) system including automatic medication reconciliation at discharge.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å undersøke om innføring av et nytt IKT-system i sykehuset vil kunne ha en effekt på graden av legemiddelavvik ved overføring fra sykehus til primærhelsetjeneste. I dag gjøres legemiddelsamstemming manuelt, dvs. at legen selv gjør opp regnskapet ved utskrivning og sender med en aktuell medisinliste inkludert en forklaring på endringer i medisineringen som er gjort under oppholdet. Hypotesen er at når denne prosessen automatiseres vil antall feil gå ned, og dette skal testes i en før-etter-studie. Det skal benyttes data fra journaler i sykehus og kommunehelsetjenesten fra totalt 200 pasienter som skrives ut til primærhelsetjenesten og som har assistanse til legemiddelhåndtering enten i form av hjemmebasert omsort eller sykehjem. Samtykke skal innhentes fra samtlige deltakere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/2516 Prosjektstart: 01.03.2012 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne-Lise Sagen Major
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehusapotekene i Midt-Norge/Samarbeidsorganet mellom HMN og NTNUForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble ikke avsluttet
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2012 REK midt
23.03.2012 REK midt
28.02.2014 REK midt