Forskningsprosjekt


Effekt av fluticasone/vilanterol på karstivhet ved KOLS

Vitenskapelig tittel:
A 24-week study to evaluate the effect of fluticasone furoate / vilanterol 100/25 mcg INhalation Powder delivered once-daily via a novel dry powder inhalator on arterial stiffness compared with placebo and vilanterol in subjects with Chronic Obstructive Pulmonary Disease ( COPD)

Prosjektbeskrivelse:
KOLS er en medisinsk tilstand der folk kan føle som om de ikke kan puste, føle at brystet er tett, har hoste, våkner opp om natten på grunn av disse og relaterte plager. Arteriell Stivhet kan oppstå som følge av alder og visse former for hjertesykdommer. Økt arteriell stivhet er knyttet til en høyere risiko for hjerteproblemer og KOLS-pasienter er mer utsatt for å ha hjerteproblemer sammenlignet med friske personer. Hoved-formålet med denne studien er å teste effekten av en kombinasjon av to legemidler under utprøvning, flutikasone furoat (FF) (et kortikosteroid) og vilanterol (VI) (en langtidsvirkende beta2agnist) på arteriell stivhet hos pasienter med KOLS.Økt arteriell stivhet hos pasienter kan bidra til å forutsi fremtidige hjerteproblemer.Kombinasjonen FF / VI er en medisin under utprøvning og blir undersøkt hos personer med KOLS og astma. Denne studien gjøres parallelt med andre KOLS studier, der denne undersøker pasienter med økt arteriell stivhet
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/431 EudraCT-nummer: 2010-23091-10 Prosjektstart: 28.04.2011 Prosjektslutt: 21.06.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Per Anton Sirnes
Forskningsansvarlig(e):  Østlandske Hjertesenter A/S
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt synopsis
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2011 REK sør-øst
09.06.2011 REK sør-øst
09.06.2011 REK sør-øst
18.08.2011 REK sør-øst
16.08.2012 REK sør-øst