Forskningsprosjekt


Giftinformasjonens rådgivning til gravide og ammende

Vitenskapelig tittel:
Eksponeringer hos gravide og ammende – hvordan rådgir Giftinformasjonen og hvilke konsekvenser har rådgivningen?

Prosjektbeskrivelse:
Studier har vist at gravide kvinner er svært engstelige for at legemidler kan skade fosteret. For stor frykt for kjemikalier og legemidler kan ha uheldige konsekvenser. Studier fra utlandet har videre vist at tilpasset rådgivning kan redusere unødig engstelse, bidra til korrekt legemiddelbruk, samt redusere antall selvbestemte aborter. I dette prosjektet vil man se på rådene Giftinformasjonen gir til gravide og ammende, og hvordan informasjonen blir oppfattet. Formålet med prosjektet er å se om skreddersydd rådgivning kan korrigere misoppfatninger av risiko hos gravide og ammende. Studien består av en retrospektiv del og en prospektiv del, hvorav den siste er søkt REK. Den prospektive delen av studien består av tre deler: 1) Undersøkelse av innringers risikooppfatning før rådgivning ved Giftinformasjonen. Denne delen vil utføres av toksologifaglige rådgivere på Giftinformasjonens rådgivningstelefon. 2) Strukturert telefonintervjuundersøkelse i etterkant av rådgivningen. 3) Telefonoppfølging av svangerskapsutfallet i etterkant av fødsel hos gravide kvinner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/246 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 31.05.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hedvig Nordeng
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo v/ Karen Marie Ulshagen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Masteroppgave i farmasi, Nivå: Mastergradsnivå
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2011 REK sør-øst