Forskningsprosjekt


Standardisert observasjon og tidlig intervensjon ved sepsis

Vitenskapelig tittel:
Standardised observation and early intervention in patients with Sepsis/ SIRS

Prosjektbeskrivelse:
Fokuset på pasienter med sepsis har vært sterkt på intensivavdelingene, men lite på sengepostene. Sykepleiere på sengeposter har få kunnskaper om tegn og symptom på SIRS. Sepsiskampanjen setter nå fokus på undervisning av sykepleiere, siden de ofte er de første som kan observere tegn på utvikling av sepsis hos pasienter på en vanlig sykehusavdeling. Tidlig identifisering av sepsisutvikling og hurtig adekvat behandling er avgjørende for prognosen. Bakteriemiregisteret ved sykehuset viser at prosedyren for identifisering, overvåkning og behandling av sepsis i praksis ikke følges opp forskriftsmessig: For få pasienter følges opp og målinger av vitale tegn tas for få ganger. Mål Finne ut om systematisk undervisning av sykepleiere og sykepleierstudenter fører til raskere identifisering av SIRS, bedre overvåkning og tidligere oppstart av behandling hos pasienter med sepsis. Andre pasientgrupper vil også få nytte av sykepleiernes økte kompetanse i overvåkning av vitale tegn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/97 Prosjektstart: 01.02.2011 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Lise Tuset Gustad
Forskningsansvarlig(e):  Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger
Sykehuset Levanger
Helse Nord-Trøndelag HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK