Forskningsprosjekt


Farserfaringer

Vitenskapelig tittel:
"Farserfaringer" - om farsideal, farspraksiser og fedre i familieterapi.

Prosjektbeskrivelse:
Tema for denne studien er tredelt og omfatter fedres refleksjoner omkring eget farsideal, hvordan ”de gjør” farsskapet i praksis, og på bakgrunn av dette: hvordan de opplever seg møtt som far i familiebehandling i BUP. Studien bygger på kvalitative intervjuer med seks fedre som alle har deltatt i familiebehandling ved en barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk. Formålet er å få frem fedres stemme knyttet til det å være far og hvordan det oppleves å bli møtt som far i Bup.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/146 Prosjektstart: 07.02.2011 Prosjektslutt: 15.09.2012

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Jarle Svardal
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Familiebehandling, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2011 REK sør-øst