Forskningsprosjekt


Biomarkører ved ablasjon mot atrieflimmer

Vitenskapelig tittel:
Biomarkers in ablation of atrial fibrillation (BABLAF)

Prosjektbeskrivelse:
Ablasjon i venstre forkammer er en effektiv behandling for mange med atrieflimmer og plagsomme symptomer. Det er imidlertid usikkert om det er trygt for alle å slutte med antitrombotisk behandling (vanligvis Marevan) etter ablasjonen selv om ablasjonen synes vellykket. Formålet med denne pilotstudien er å undersøke variasjon i biomarkører knyttet til hemostase og inflammasjon i blodprøver tatt før og ved tre forskjellige tidspunkter etter ablasjon mot atrieflimmer. Avhengig av resultatene i denne pilotstudien kan det være aktuelt å planlegge større studier senere, der man undersøker nytten av utvalgte biomarkører ved valg av antitrombotisk behandling etter ablasjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3278 Prosjektstart: 01.02.2011 Prosjektslutt: 31.12.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arnljot Tveit
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2011 REK sør-øst
08.02.2012 REK sør-øst
14.01.2015 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst