Generell forskningsbiobank


Risikofaktorer for utvikling av hjerte- og karsykdom hos unge menn

Prosjektbeskrivelse:
Data fra de forrige studiene og nye data fra denne første oppfølgingsstudien oppbevares i et konsesjonspliktig tematisk forskningsregister/helseregister og prøvene lagres i en tematisk forskningsbiobank frem til 2080, hvoretter opplysningene slettes. På denne måten kan vi følge de som deltar gjennom hele livet. Samlet sett skal forskningsregisteret og forskningsbiobanken generere materiale til langvarig forskning innen risikofaktorer for utvikling av hjerte-karsykdom hos unge menn. Forsøkspersonene samtykker bredt til deltakelse i dette og framtidige studier innen samme formål.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3338

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Arnljot Flaa
Forskningsansvarlig(e):  Indremedisinsk forskningslaboratorium


Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2011 REK sør-øst