Forskningsprosjekt


Immunresponsen ved hjerneslag

Vitenskapelig tittel:
Immune responses in stroke

Prosjektbeskrivelse:
Formål: Noen pasienter som gjennomgår akutt hjerneinfarkt utvikler etter hvert demens, og man forstår ikke hvorfor. Sannsynligvis skyldes dette ulike ting, men det er foreslått at en andel av pasientene utvikler en immunrespons mot eget hjernevev etter hjerneslaget. Dette forskningsprosjektet har som formål å undersøke immunresponsen etter hjerneslag. Materiale og metode: Vi vil ta blodprøver av pasienter som gjennomgår hjerneslag og undersøke immunresponsen som oppstår etter hjerneslaget. Hvis vi påviser en slik immunrespons, vil vi vurdere å spørre om pasienten kan stille opp på nevropsykologiske tester på et senere tidspunkt. Potensiell nytte: Prosjektet vil kunne gi ny kunnskap om hvordan immunsystemet aktiveres etter et hjerneslag og om dette bidra til utviklingen av demens.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1252 Prosjektstart: 15.06.2019 Prosjektslutt: 15.06.2029

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Andreas Lossius
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Oslo

Helse Sør-ØstForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK