Forskningsprosjekt


Pilotstudie for laserbehandling mot svetting i armhuler

Vitenskapelig tittel:
PILOT STUDY ON A NOVEL LASER DEVICE AS TREATMENT FOR AXILLARY HYPERHIDROSIS

Prosjektbeskrivelse:
Hyperhidrose er en tilstand med stor innvirkning på livskvaliteten (QoL). Botulinumtoksin er anbefalt som behandling for pasienter som ikke har effekt av lokalebehandling. Ved Hudpol på UNN har vi pr i dag ca 700 tilbakevendende pasienter som får regelmessig Botulinumtoksinbehandling. Effekten av en slik behandling varer i gjennomsnitt mellom 4 og 9 måneder. Botulinumtoksinbehandling er smertefullt og er kostbart. Derfor ønskes nye terapiformer som både gir mindre ubehag og har mer varig effekt. De siste årene har det kommet alternativer, slik som mikrobølge-termolyse, ultralyd og fraksjonert mikronedle-radiofrekvensbehandling, men studier på kostnadseffektivitet og studier for å bestemme antall behandlingstimer er begrenset. Utformingen av denne kliniske undersøkelsen hvor man benytter en ny type ikke-invasiv laser er basert på grundige prekliniske data utført i hovedsak ved dyreforsøk, men også i små pilotstudier på mennesker.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1120 Prosjektstart: 15.08.2019 Prosjektslutt: 01.05.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Øystein Grimstad
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av UNN, NOR-klinikken, med tekninsk assistanse og utlån av apparatur av Lumenis Ltd, Israel.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD i helsevitenskap, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK