Generell forskningsbiobank


Biobank for fedmeregisteret ved St. Olavs hospital

Vitenskapelig tittel:
Bio-bank for the Obesity Registry at St. Olav hospital

Prosjektbeskrivelse:

(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1042 Startdato for innsamling av materiale: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Rønnaug Ødegård
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finanseieres i første omgang av Senter for fedmeforskning, ObeCe. På sikt vil registeret bli søkt finansiert av Helse Midt-Norge.Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK