Generell forskningsbiobank


Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Prosjektbeskrivelse:
Det søkes om at forskningsbiobankene ”Barnediabetes og kvalitet” og ”ENDIT (European Nicotinamid Diabetes Intervention Trial” slås sammen til en generell forskningsbiobank , ”Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes”. Forskningsbiobanken skal være tilknyttet et nasjonalt kvalitetsregister for samme tematikk. Formålet er å bedre diagnostikk og klassifisering av diabetes, samt å fremme forskning på feltet. Det søkes også om at humant biologisk materiale innsamlet fra 2007 og frem til i dag innlemmes i samme generelle forskningsbiobank. Materialet er samlet inn i forbindelse med spørsmål om deltakelse i ”Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes”. Forespørselen er rettet både til foresatte og til barn med diabetes. Søker opplyser at materialet har blitt lagret i tråd med de to ovennevnte forskningsbiobankene. Dette er gjort i den tro at godkjennelsen av disse to også dekket den nye innsamlingen som har funnet sted.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/3247

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Torild Skrivarhaug
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2011 REK sør-øst