Forskningsprosjekt


Pasientrapporterte resultater etter operasjon for Lisfranc skade

Vitenskapelig tittel:
Patient-Reported Outcomes Measures (PROMs) in patients with Lisfranc injuries

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å undersøke vår oppfølgningen av pasienter som er blitt operativt behandlet for Lisfranc skade. Oppfølgningen vil legge til rette for videre kvalitetsforbedring lokalt. Vi vil sammenligne vår behandling og behandlingsresultater med internasjonalt publiserte behandlingsresultater. Vi vil også beregne klinisk relevante terskelverdier for de brukte pasientrapporterte måleredskaper, og validere disse estimatene, for å få terskelverdier som brukes i tolkningen ift om behandlingsresultatet er akseptabelt. Pasientene vil ikke gjennomgå noe som ellers ikke er en del av vår normale rutinebehandling/oppfølgning. Prosjektets formål er å forsøke å forbedre kvaliteten på pasientbehandlingen på lokalt plan, prosjektet går ut på å prøve praksis mot etablerte standarder, og prosjektet innebærer ikke at noe gjøres med pasientene som ellers ikke ville blitt gjort som ledd i vanlig klinisk praksis og kvalitetssikring. Se videre fullstendig prosjektbeskrivelse vedlagt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/765 Prosjektstart: 13.02.2019 Prosjektslutt: 13.02.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Aksel Paulsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjketet finansieres av Frakturregisteret i Helse Vest og Ortopedkirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
05.06.2019 REK vest