Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Medisinens forståelse og behandling av det vi i dag kaller kjønnsinkongruens fra 1950-2000

Vitenskapelig tittel:

Biomedicalization of transgender: sex and gender in postwar medicineProsjektbeskrivelse:
Fra 1950-tallet til i dag har vår forståelse av kjønn endret seg radikalt, også i medisinen. På 1950-tallet begynte man å tilby medisinsk behandling som hormoner og kirurgi for kjønnsskifte hos pasienter som man den gang definerte som "genuine transvesititter" eller "transseksuelle". I dag defineres slik behandling som kroppsjusterende eller kjønnsbekreftende behandling og tilbys til pasienter som opplever kjønnsdyfori eller kjønnsinkongruens. Dette prosjeket har som formål å undersøke hvordan leger har definert kjønn gjennom diagnostiske kategorier og prosedyrer, utvelgelse av pasienter og medisinsk behandling fra 1950-tallet til år 2000 og dermed forstå bedre dagens diskusjoner om hva kjønn er og hvem som skal tilbys kjønnsbekreftende behandling. Prosjektet er en medisin- og vitenskapshistorisk studie basert på diskursanalyse og hermeneutisk fortolkende metode av arkivmateriale og intervjuer med helsepersonell, pasienter og aktivister.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1250 Prosjektstart: 01.05.2019 Prosjektslutt: 31.10.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Kveim Lie
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo


Behandlet i REK
DatoREK