Forskningsprosjekt


Ny hjerterytmesensor

Vitenskapelig tittel:
The AppSens Smart Heart Sensor for detection of arrhythmias 2.0

Prosjektbeskrivelse:
Atrieflimmer er den vanlig forekommende hjerterytmeforstyrrelse, og affiiserer ca 10 % av befolkningen over 70 år. Udiagnostisert atrieflimmer er vanlig, og man antar at ca 1/3 av de med atrieflimmer ikke har fått diagnosen. Ubehandlet atrieflimmer øker risikoen for hjerneslag og årlig får ca 3000 nordmenn hjerneslag på grunn av atrieflimmer. Internasjonale retningslinjer anbefaler å screene risikoindivider >65 år for udiagnostisert atrieflimmer. Det finnes i dag ingen billig, enkel og effektiv metode for slik screening. Med utspring fra Senter for e-helse ved UiA og Sørlandet sykehus Arendal utvikles en ny sensor for atrieflimmerscreening. I denne studien ønsker vi å teste kvaliteten på EKG signalet fra sensoren mot Holter-EKG, samt å undersøke brukererfaringer og brukeropplevelser ved sensoren. Studien vil inkludere 50 pasienter som skal benytte sensoren parallelt med Holter-utstyret i opptil en uke
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/873 Prosjektstart: 01.05.2019 Prosjektslutt: 01.06.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jarle Jortveit
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres i sin helhet av AppSens AS. Både Jortveit og Fensli er medeiere AppSens AS og vil motta økonomisk kompensasjon for utført arbeid. Tjenester som skal ytes av SSHF og UiA vil bli betalt av AppSens AS etter avtale.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2019 REK sør-øst