Forskningsprosjekt


Symptombyrde ved AML-induksjon

Vitenskapelig tittel:
Symptom assessment during AML induction therapy

Prosjektbeskrivelse:
Forskningen søker å gi kunnskap om symptombyrden pasienter opplever under dobbel induksjonsbehandling for akutt myelogen leukemi (AML), ved et deskriptivt forskningdesign, der pasientene blir bedt om å fylle ut ESASr-skjema. ESASr er et kartleggingsverktøy der ni symptomer typisk for kreftbehandling kan graderes fra 0-10 iht opplevd symptombyrde. Vurderingen skal gjøres to ganger i uken, frem til gjenopptatt benmargsfunksjon, eller utskrivelse, vanligvis 2-4 uker etter oppstart behandling. AML har to fortløpende induksjonskurer, og et delmål med prosjektet er å se hvilken induksjon pasientene opplever som symptomatisk verst.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/685 Prosjektstart: 01.04.2019 Prosjektslutt: 01.07.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Geir Erland Tjønnfjord
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansieringForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Avansert klinisk sykepleie, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2019 REK sør-øst