Forskningsprosjekt


Er det klinisk forskjell på hvordan pasienter har det etter hoftebrudd i lårbensknuten om de er operert med protese eller margnagle?

Vitenskapelig tittel:
Retrospektiv kvalitetsstudie: Intramedullær margnagling versus hofte protese: Postoperativt pasientrapportert utkomme, overlevelse og komplikasjoner

Prosjektbeskrivelse:
Det er nå mer og mer vanlig å bli operert med hofteprotese for ett lårhalsbrudd som er ute av stilling (dislokert) da dette er vist å gi bedre funksjon, mindre smerter og bedre overlevelse på lang sikt enn med skruer eller plater (osteosyntese). En har også i flere land behandlet pasienter med hoftebrudd i den store lårbensknuten (trokanter) med hofteprotese. Ved Stavanger Universistetssjukehus er det operert enkelte trokanterbrudd med hofteprotese de siste årene. Vi ønsker å undersøke om det er klinisk relevant forskjell på hvordan pasientene har det om de er operert med margnagle som er den vanligste behandlingen i dag, eller protese. Vi finner de aktuelle pasientene ved søk i vårt lokale Frakturregister i Stavanger (FReS) i perioden 2016-1018. Ved å benytte matching (Propensity score matching) mot pasienter som har fått sin fraktur satt på plass med margnagle i samme periode, kan en sammenligne hofteprotese mot margnagle.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/471 Prosjektstart: 01.04.2019 Prosjektslutt: 30.04.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ane Djuv
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Frakturegisteret i Stavanger (FReS)Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
10.04.2019 REK vest