Generell forskningsbiobank


Aldringsbiobanken

Prosjektbeskrivelse:

Formålet med den generelle forskningsbiobanken er å øke forståelsen for aldringsprosessen. Aldring er den viktigste risikofaktoren for kreft og andre alvorlige ikke-smittsomme sykdommer. Forskningsbiobanken samler inn materiale fra friske personer og personer med tilstander eller sykdommer som kan bidra til å belyse aldringsprosessen. Det biologiske materialet skal brukes i fremtidig forskning for å forstå aldringsprosessen og hvordan aldringsprosessen predisponerer for aldersrelaterte sykdommer, som for eksempel kreft, demens og hjerte- og karsykdommer samt hvordan aldringsprosessen påvirker forløpet av slike sykdommer.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/886 Startdato for innsamling av materiale: 13.03.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Arne Søraas
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Forskningsrådet, Oslo Universitetssykehus og Kreftforeningen


Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2019 REK sør-øst