Forskningsprosjekt


Hva karakteriserer gravide tenåringer i Ecuador

Vitenskapelig tittel:
Factors characterizing pregnant adolescents in Quito, Ecuador

Prosjektbeskrivelse:
Studien foregår på sykehuset HGONA i Quito, Ecuador og vil utforske karakteristika knyttet til det høye antallet tenåringsgraviditeter i Ecuador. Målet er at denne kunnskapen skal kunne brukes til å forebygge tenåringsgraviditeter. Dette er et stort problem i landet og det er gjort relativt lite forskning på akkurat denne gruppen. Metoden er en kvantitativ tverrsnittstudie og vi ønsker å rekrutterer mellom 80 - 100 jenter 12-19 år som nettopp har født på sykehuset. Deltakerne blir bedt om å besvare et spørreskjema som omhandler karakteristika ved tenåringsmoren, hennes familie og barnefaren, som sosioøkonomisk status, religion, syn på prevensjon, samt den aktuelle graviditeten. Datainnsamlingen og skriving vil foregå våren 2020 i Quito.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/524 Prosjektstart: 01.01.2020 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Arne Kristian Myhre
Forskningsansvarlig(e):  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges Tekniske Naturvitenskapelige UniversitetForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin profesjon, Nivå: 5.studieår (semester IIIA)
Behandlet i REK
DatoREK
24.04.2019 REK midt