Forskningsprosjekt


Blodplaters påvirkning av endotel

Vitenskapelig tittel:
Interaksjoner mellom blodplater og HUVEC

Prosjektbeskrivelse:
Dette prosjektet ønsker å avdekke hvordan blodplater kan påvirke binding av blodstamceller til endotelceller og hvilken påvirkning de har på endotelceller direkte. Det skal gjøres ved å stimulere blodstamceller med stoffer som er skilt ut av aktiverte blodplater og så undersøke om dette påvirker deres evne til å binde seg til endotelcellene med et væskestrømscytometer. Endotelcellene skal i egne forsøk stimuleres med lyserte blodplater, slik at de samme vekstfaktorene og bioaktive stoffene kommer i kontakt med cellene. Disse skal så undersøkes for forskjellige funksjoner som man vet er utslagsgivende for binding av ulike blodceller. Ved uheldig påvirkning av binding av blodstamceller til endotelceller kan man tenke seg at kanskje blodplater bør hemmes ved stamcellebehandling av pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/495 Prosjektstart: 01.04.2019 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tor Hervig
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Veste, stipendiatForskningsdata: Humant biologisk materiale

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Forskningsbiobank for autologe stamceller tappet ved Blodbanken Haukeland Universitetssykehus
Behandlet i REK
DatoREK
10.04.2019 REK vest
05.06.2019 REK vest