Forskningsprosjekt


Adferd, holdninger og kunnskap om seksuelt overførbare sykdommer blant unge voksne som tester seg for slike infeksjoner

Vitenskapelig tittel:
Adferd, holdninger og kunnskap om seksuelt overførbare sykdommer blant unge voksne som tester seg for slike infeksjoner

Prosjektbeskrivelse:
Vi vil undersøke atferd, holdning, kunnskap og bekymringer om seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) og assosiasjoner mellom disse hos unge voksne som tester seg på Sosialmedisinsk senter (SMS) i Tromsø for SOI. Videre ønsker vi å undersøke om vi kan finne begrunnelser til hvorfor unge voksne unnlater å bruke kondom og om det er et spesifikt adferdsmønster som fører til dette. Studie er et tverrsnittstudie og vi skal samle inn data gjennom spørreskjema. Ansatte på SMS vil rekruttere deltagere på klinikken. I etterkant av innsamlingsperioden vil svarene analyseres og vi vil se om vi kan finne forklaringer på forskningsspørsmålene våre. Ved å tydeliggjøre assosiasjoner til at unge voksne får SOI, vil det kunne settes inn forebyggende tiltak som vil være nyttig da SOI utgjør kostnader for samfunnet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/844 Prosjektstart: 01.04.2019 Prosjektslutt: 31.10.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Unni Ringberg
Forskningsansvarlig(e):  UiT Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: profesjonsstudiet i medisin, Nivå: master
Behandlet i REK
DatoREK
23.05.2019 REK nord