Forskningsprosjekt


Bruk av en trykk distribuerende brystbånd maskin sammenlignet med manuell teknikk for hjertestans utenfor sykehus og overlevelse etter hjerte lunge redning

Vitenskapelig tittel:
Use of a Load Distributing Band device compared with manual technique for out of hospital cardiac arrest patients on outcome and cardiopulmonary resuscitation process. A retrospective clinical study.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med prosjektet er å sammenligne hjerte-lunge-redning utført med mekanisk brystkompresjon med hjerte-lunge-redning utført manuelt. Tidligere studier av kvaliteten og overlevelse ved hjerte-lunge-redning (HLR) utført mekanisk sammenliknet med manuelt er ofte utført ved klinisk randomiserte studier. Lite er kjent om hvordan effekten av de to metodene for HLR er knyttet til daglig behandling av denne pasientgruppen. Videre har elektronisk HLR-utførelsesdata ved denne type behandling stort sett vært knyttet til prospektive studier. I dette prosjektet skal det benyttes anonyme data generert for Det norske hjertestansregisteret og for Pavia hjertestansregister (Italia) for å se på kvalitet og resultat etter HLR. Studien er retrospektiv, og vil omfatte data fra totalt omtrent 3250 pasienter. Studien vil gi kunnskap om hvordan HLR utføres hos pasienter i en vanlig klinisk hverdag, og man vil sammenlikne kvalitet og resultat (i form av overlevelse) av de to metodene for HLR. Dette kan gi nyttig informasjon om hvordan HLR bør utføres. Det søkes om fritak for samtykkekravet for bruk av opplysninger i prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2019/622 Prosjektstart: 21.04.2019 Prosjektslutt: 21.03.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars Wik
Forskningsansvarlig(e):  Università degli Studi di Pavia
Sykehuset i Vestfold HF
IKERBASQUE - Basque Foundation for Science
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen økonomiske avtaler mellom partene annet enn at alle utgifter må de dekke selv.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
09.05.2019 REK sør-øst