Forskningsprosjekt


Diagnostikk av hoftebrudd i lårbensknuten (trokanter): sammenligning av røntgen, CT og kliniske funn

Vitenskapelig tittel:
Classification of trochanteric hip fractures as unstable or stable, using both X-ray and CT scans; a prospective study of the accuracy and reliability of fracture classification using AO/OTA

Prosjektbeskrivelse:
Hoftebrudd i lårbensknuten (trokanter) er brudd i overgangen mellom lårben og lårhalsen og er et viktig sted for feste av muskulatur i hofteregionen. Bruddet er vanlig hos eldre. Avhengig av hvor mange biter bruddet består av og hvor bruddlinjene går, vil brudd-delene være mer eller mindre fra hverandre (dislokert eller udislokert). Hoftebrudd i denne regionen har en særlig høy komplikasjonsrisiko (ca. 1 av 4 får komplikasjoner). Rett brudd-diagnose (klassifikasjon) er viktig før operasjon for å kunne velge rett behandling (operasjonsmetode). De vanligste behandlingsmetodene i dag er operasjon med margnagle eller glideskrue avhengig av brudd-diagnosen. Dersom bruddet er dislokert kan det være vanskelig å diagnostisere bruddet riktig da flere biter ligger over hverandre på vanlig røntgen bilde. Flere studier internasjonalt har vist at en får mer korrekt brudd-diagnose ved trokantære hoftebrudd ved computertomografi bilder (CT). Vi ønsker med denne studien å undersøke om dette stemmer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/470 Prosjektstart: 01.05.2019 Prosjektslutt: 30.04.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ane Djuv
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Frakturregisteret ved Stavanger Universitetssjukehus (FReS).Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
10.04.2019 REK vest