Forskningsprosjekt


KS-læringsnettverk

Vitenskapelig tittel:
Midtveisevaluering av nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp for kronisk syke og eldre

Prosjektbeskrivelse:
Det er behov for dristige og innovative tiltak for å møte helsetjenestebehovene til en økende befolkning av skrøpelige, multi-syke eldre. Internasjonal forskning understreker behovet for endring i retning av en 1) Person-sentrert, 2) Helhetlig og 3) Proaktiv omsorg. Imidlertid foreligger usikkerhet om både utforming og effekter, og forståelsen av synergier mellom de 3 elementene. Fra 2016 har 200 kommuner, og sykehusene deltar i et nasjonalt læringsnettverk hvor målet er å utvikle personsentrerte helhetlige og proaktive pasientforløp. Prosjektet har nå fått midler ut 2022 og vil bruke en midtveis evaluering til justering av arbeidet framover. Problemstillinger: 1. Hvilke erfaringer har helsetjenesten med "Hva er viktig for deg" i pasientforløp? 2. Hvordan har deltagerne opplevd helhetlige pasientforløp (HPH), og læringsnettverket som implementeringsmetode ? 3. Hvilke erfaringer har pasienter i kommuner som har deltatt i læringsnettverket ?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/592 Prosjektstart: 13.03.2019 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gro Rosvold Berntsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Kommunenes Sentralforbund og Nasjonalt Senter for E-helseforskning samfinansierer prosjektet, med 50% hver.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
11.04.2019 REK nord