Forskningsprosjekt


Antibiotikabruk blant tannleger i Norge, Sverige, England og Scotland i 2010-2018

Vitenskapelig tittel:
Antibiotic use in dental practice in Norway, Sweden, England and Scotland from 2010-2018

Prosjektbeskrivelse:
Antibiotikabehandling av tannleger kan påvirke oraleflora med mulige effekter på mikrobiell resistens. I dette prosjektet vil vi undersøke om antibiotikkabruk av tannleger i 4 forskjelige lander i europa. Vi vil bruke data om antibiotikaforskrivning fra Reseptregisteret i Norge (NorPD) (kolleger fra Storbritannia ag Sverige hentes data for nasjonal datasamling kilder etter etiske godkjenning). Her finner vi nødvendige data om forskriver og pasient. Befolkningsdata henter vi fra SSB. Antibiotikabruk vil bli analysert med Kaplan-Meier, og totalbruk justert for demografiske variabler vil bli analysert med Cox regresjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/407 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 29.02.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mohammed Al-Haroni
Forskningsansvarlig(e):  UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UiT Norges arktiske universitetForskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
14.03.2019 REK nord