Forskningsprosjekt


MEK114267, En fase III studie med GSK1120212 vs kjemoterapi for pasienter med føflekk-kreft med spredning

Vitenskapelig tittel:
MEK114267, A phase III randomized, open-label study comparing GSK1120212 to chemotherapy in subjects with advanced or metastatic BRAF V600E/K mutation-positive melanoma

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å sammenlikne effekt og bivirkninger av behandling med GSK1120212 med vanlig cellegiftbehandling, hos pasienter som har føflekkreft med spredning. Dette prosjektet er en del av en internasjonal multisenterundersøkelse, hvor 6 pasienter skal inkluderes i Norge. Prosjektet er sponset av GlaxoSmithKline. Biologisk materiale som samles inn i forbindelse med studien skal oppbevares i GSKs generelle forskningsbiobank.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2863 EudraCT-nummer: 2010-022838-85 Prosjektstart: 05.01.2011 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Marta Nyakas
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
02.12.2010 REK sør-øst
15.09.2011 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst
02.04.2014 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst