Forskningsprosjekt


Livet etter blodpropp i lillehjernen

Vitenskapelig tittel:
The Oslo and Akershus Cerebellar Infarction Study (OACIS): Epidemiology, clinical and radiological presentation and treatment of cerebellar infarction, and outcome after suboccipital decompressive craniectomy versus non-surgical treatment in swollen cerebellar infarction

Prosjektbeskrivelse:
Hjerneslag rammer 12 000 pasienter i Norge årlig og er en vanlig årsak til uførhet og død. Ca 80% skyldes blodpropp (infarkt), og av disse er 2-11% i lillehjernen. Det er lite forskning vedrørende epidemiologi og resultat etter lillehjerneinfarkt og kunnskapen er derfor mangelfull. Infarkt kan gi massiv hevelse og fare for død eller varig invaliditet, og vurdering av trykkavlastende kirurgi baseres på kirurgens egne erfaringer og antatt nytte av behandling. Vi ønsker kunnskap om insidens av lillehjerneinfarkt i AHUS og OUS Rikshospitalets opptaksområde, klinisk og radiologisk presentasjon, og om resultat og livskvalitet hos dem som overlever. I tillegg vil vi sammenligne resultat hos dem som opereres med dem som ikke-opereres for tilsvarende infarkter. Studien er en retrospektiv kohortstudie med journalgjennomgang med prospektiv del med tilbud til overlevende om oppfølging poliklinisk eller ved hjemmebesøk. Studien anses som kvalitetssikring av eksisterende behandlingstilbud.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/1226 Prosjektstart: 01.08.2019 Prosjektslutt: 31.12.2044

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jarle Sundseth
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om klinisk stipendiatstilling ved UiO med oppstart i januar 2020.

Det er søkt om driftsmidler fra privat legat (Gidske og Peter Jacob Sørensens forskningsfond).Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK