Forskningsprosjekt


Registerstudie - Kirurgisk behandling av lungemetastaser

Vitenskapelig tittel:
Surgical Management of Pulmonary Metastases: A National Study of Trends for Survival in Norway

Prosjektbeskrivelse:
Formål Prosjektet søker å gi svar på hvordan det har gått med pasienter som opereres for spredning av kreftsykdom til lungene. Dette beskrives for de ulike kreftsykdommene som ligger til grunn. En vil også forsøke å forklare hvilke faktorer som kan ha påvirkning på prognosen. Materiale og metode VI inviterer norske sykehus til å delta og anslår at det er cirka 1800 pasienter de siste 30 årene som er operert for spredning til lungen. OUS Rikshospitalet står for ca 600 av disse og er allerede deltakende i prosjektet med sine pasienter. Enkelte opplysninger om lungeinngrepet fra sykehusene registreres og kobles så mot Kreftregisteret for å utnytte allerede eksisterende informasjon om kreftsykdommen som lå til grunn. Ved å gjennomføre dette prosjektet vil vi få mer kunnskap om hvordan det går med pasienter som er operert for spredning til lungene basert på den norske tradisjonen. Det er omdiskutert internasjonalt om slik behandling er å anbefale.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/89 Prosjektstart: 01.03.2019 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Trond-Eirik Strand
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Deltagende instiusjoner finansierer lønnskostnader for personell som utfører jobb i prosjektet. Det er ingen ytterligere finansiering i prosjektet , det er ikke noe budsjett, alt dekkes av in-kind bidrag.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2019 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst