Forskningsprosjekt


Kan tilførsel av luft øke overlevelsen av skredtatte

Vitenskapelig tittel:
Gas diffusion in and out of an air pocket and its impact on physiologic measurements in humans after a simulated controlled avalanche accident with, and without, additional of fresh air.

Prosjektbeskrivelse:
Flere hundre mennesker er involvert i snøskred og 6-8 dør hvert år i Norge. De fleste som dør omkommer på grunn av for lite oksygen eller for høyt nivå av akkumulert karbondisoksid i luften som pustes inn. Vi ønsker med dette forsøket å simulere omgivelsene til en skredtatt og måle om tilførsel av frisk luft fra en lufttank kan øke oksygenet og senke karbondioksid i blodet. Dersom effekten av tilført luft til den skredtatte har positiv effekt på blodgassene kan dette føre til at den skredtatte kan puste noen minutter lengre under snøen. Disse minuttene kan være livreddende.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2478 Prosjektstart: 04.03.2019 Prosjektslutt: 31.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øyvind Thomassen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Intern finansiering i Helse Bergen. Søker ekstern finansiering av Regionalt Akutt Medsinsk Kompetansesenter, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Lærdal foundation.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK sør-øst
13.02.2019 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst