Forskningsprosjekt


Sammenligning av tre forskjellige gruppemestringskurs: Aksept- og forpliktelses-terapi med og uten mindfulness-trening og et læringskurs

Vitenskapelig tittel:
Acceptance and commitment therapy with and without enhanced mindfulness training for chronic pain: A randomized controlled efficacy and mediator study

Prosjektbeskrivelse:
Det er stort behov for alternativ non-farmakologisk behandling mot langvarig smerte, spesielt nå når vi får så klart demonstrert fra USA at behandling med opioider ove lang tid får alvorlige følger. Forskjellige typer mestringsorienterte gruppebehandlinger har vist seg lovende i små studier, men det mangler dokumentasjon for en overbevisende smertelindrende effekt i en stor studie. Derfor gjennomføres det en randomisert, kontrollert studie som til sammen inkluderer 486 pasienter fra landets fire største tverrfaglige smertesentre. Hovedmålet for studien er å se om aksept- og forpliktelses-terapi (ACT) med eller uten mindfulness-trening gir mindre smerte og andre plager og bedre funksjon enn lærings- og mestringsorientert terapi. Ved loddtrekning fordeles pasientene i grupper på åtte i de tre forskjellige omtalte gruppene, og det blir tre timers gruppeterapi for alle i åtte uker. Det vil også undersøkes om hvorfor, for hvem og under hvilke omstendigheter disse behandlingene har effekt
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/503 Prosjektstart: 01.07.2019 Prosjektslutt: 01.07.2029

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Petter Christian Borchgrevink
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
UiT Norges arktiske universitet
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
24.04.2019 REK midt