Forskningsprosjekt


Lyme nevroborreliose i Møre og Romsdal

Vitenskapelig tittel:
Lyme nevroborreliose i Møre og Romsdal. Forekomst, klinikk, diagnostikk og behandling 1989-2009

Prosjektbeskrivelse:
Studien omfatter pasienter i Møre og Romsdal som i perioden 1989-2009 har fått stilt diagnosen Lyme nevroborreliose. Formålet med studien er å se på hvordan forekomsten av Lyme nevroborreliose har utviklet seg i Møre og Romsdal de siste 20 år. Videre skal det også registreres variabler innen kliniske manifestasjoner, diagnostikk og behandling. Økt oppmerksomhet om temaet blant media og folk flest kan tyde på at insidensen er økende.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3280 Prosjektstart: 26.11.2010 Prosjektslutt: 01.07.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Rune Midgard
Forskningsansvarlig(e):  Helse Nordmøre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Lyme nevroborreliose i Møre og Romsdal
Behandlet i REK
DatoREK
07.01.2011 REK midt