Forskningsprosjekt


Har innføring av et standardisert program for forebygging av brudd på Oslo skadelegevakt ført til redusert risiko for nytt brudd hos pasienter over 50 år?

Vitenskapelig tittel:
Implementation of a minimal resource fracture liaison service at Skadelegevakten in Oslo: Does it reduces the incidence of a new fragility fracture among patients over 50 years?

Prosjektbeskrivelse:
Oslo skadelegevakt behandler årlig mer enn 4500 pasienter over 50 år med brudd. I mai 2015 innførte Oslo skadelegevakt et standardisert program for forbygging av brudd (Osloporose). I Osloporose tilbys pasienter over 50 år utredning og eventuelt behandling for osteoporose basert på fracture liaison service (FLS) modellen. Vi vil undersøke om innføringen av Osloporose har ført til færre nye brudd hos pasienter over 50 år bosatt i Oslo og ønsker å undersøke om pasienter behandlet for et brudd på Oslo skadelegevakt i perioden mai 2015 til mai 2018 har fått nytt brudd i oppfølgingstiden på minimum 2 år etter aktuelle bruddhendelse. Kontrollgruppen vil være pasienter over 50 år behandlet for brudd på Oslo skadelegevakt før Osloporose ble innført.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2560 Prosjektstart: 01.01.2020 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Lene Bergendal Solberg
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

PhD kandidat Ingrid Oftebro har fått forskningsmidler fra Sophies Minde Ortopedi AS til å gjennomføre studien. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst