Forskningsprosjekt


Papirløse kvinners erfaring med å være gravid og føde i Norge

Vitenskapelig tittel:
Undocumented migrant's experience of being pregnant and giving birth in Norway

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med prosjektet er å få kunnskap om papirløse kvinners erfaring med å være gravid og føde i Norge. Papirløse kvinner som oppholder seg i Norge og er gravide har krav på helsehjelp under svangerskap og fødsel mot at de selv dekker kostnadene. Papirløse personer har generelt rett til øyeblikkelig hjelp men ikke økonomisk støtte til livreddende medisiner eller behandling. FN knyttet i 2016 fødselshjelp til menneskerettighetene som alle har rett til. Det er lite kunnskap om denne pasientgruppen. Det er derfor ønskelig å forstå hvilke erfaringer disse kvinnene gjør som gravide og fødende uten lovlig opphold i Norge. Bedre kunnskap om denne sårbare gruppen vil gjøre det mulig å tilrettelegge forholdene slik at de får optimal helsehjelp. Det er også viktig å få erfaring med hvilke barrierer de møter i helsevesenet når de er gravide og fødende. Planen er å rekruttere ca. 50 kvinner fra Helsesenter for papirløse og Helsestasjoner. De vil bli forespurt av helsepersonell om de vil delta i undersøkelsen. Dersom de sier ja til deltakelse, vil de få et samtykkeskjema som blir oversatt for dem som ikke leser norsk. Alle deltakere vil bli intervjuet av prosjektleder som er jordmor. Intervjuene vil foregå med bruk av tolk dersom det er nødvendig. Kvinnene kan selv velge om de vil bruke tolk, enten en autorisert eller en person som de kjenner som kan tolke for deltakeren. Sykepleier eller jordmor vil informere om studien og gi eventuell kontakt videre til prosjektleder. Prosjektleder vil innhente skriftlig samtykke og forsikre seg om at deltagere forstår frivilligheten i deltagelse. Det vil bli brukt lydbånd hvis det blir gitt samtykke til det, hvis ikke blir det tatt notater underveis. Intervjuet vil vare i 30 -60 minutter og foregå enten på Helsesenter for papirløse eller et annet egnet sted etter avtale. Dersom noen spørsmål oppleves som vanskelig svare på, kan deltakerne la være å besvare spørsmålet. Målet er å gjennomføre 2-4 intervjuer under graviditeten, og ett intervju etter fødsel. Spørsmålene omfatter bl.a. oppholdstid i Norge, hvor lenge siden de forlot hjemlandet, sosial-, økonomisk- og utdanningsstatus. Det skal innhentes informasjon om nåværende svangerskap og fødsel, og om kvinner opplever at hun har fått den helsehjelpen hun har trengt. Det vil også bli samlet inn opplysning om fødselens utkomme: barnets kjønn, vekt, apgar score og evt. overflytting til nyfødt intensiv etter fødsel. Mors fødsel: spontan vaginal, operativ vaginal eller keisersnitt. Type smertestillende, blødningsmengde, store rifter eller andre komplikasjoner. Det er opptil kvinnen selv å bestemme om hun vil gi informasjon om barnefar. Det angis et uformelt samarbeide med helsehjelp for papirløse i København.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/2172 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Nanna Voldner
Forskningsansvarlig(e):  VID vitenskapelige høgskole
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norske kvinners sanitetsforening og VID vitenskapelige høgskoleForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
06.12.2018 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst