Forskningsprosjekt


Guillain-Barré syndrom i Møre og Romsdal

Vitenskapelig tittel:
Guillain-Barré syndrom i Møre og Romsdal 1989-2009. Epidemiologiske og kliniske aspekter

Prosjektbeskrivelse:
Det er ikke tidligere gjennomført langtidsoppfulgte, populasjonsbaserte studier av GBS i Møre og Romsdal. Det er kun gjort en epidemiologisk undersøkelse av GBS i Norge tidligere. Dette var i Hordaland fylke for perioden 1957-1982 utgitt i 1985. Vi ønsker å sammenligne insidensen vi finner for Møre og Romsdal, med tallene som finnes fra studien fra Hordaland samt for resten av verden for å se om det er noe diskrepans i insidens. Vi vil også studere om variablene som tidligere er undersøkt (alder, kjønn, forutgående infeksjon osv.), har forandret seg de siste åra. Guillain Barré syndrom ble beskrevet så tidlig som i 1916. Mekanismen som forårsaker den demyeliniserende prosessen er beskrevet, men hvorfor denne immunologiske mekanismen settes i gang er fremdeles uklar. Derfor er det viktig med epidemiologiske undersøkelser som kan gi nye innfallsvinkler og potensielt generere idéer som kan føre forskningen litt nærmere målet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2536 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Rune Midgard
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudium medisin, Nivå: 5.år
Sluttmelding/publikasjon: Guillain-Barré syndrom i Møre og Romsdal
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2010 REK midt