Forskningsprosjekt


Lyricastudien 2010

Vitenskapelig tittel:
Abuse and dependence of pregabalin in an out-patient psychiatric population

Prosjektbeskrivelse:
Mastergradsprosjekt.. Formålet er å se på mulig avhengighetsutvikling og misbruk av stoffet Pregabalin som finnes i et opprinnelig antiepileptikum (Lyrica), men som i senere tid (fra 2004) er brukt ved flere typer lidelser, som angstlidelser og nevropatisk smerte. Studenten vil intervjue 10 pasienter ved Nordfjordeid DPS som har brukt pregabalin i minimum 1 måned. To spørreskjema vil benyttes ved intervjuet for å avdekke eventuelle avhengighetssymptomer. Metoden er en case-series metode. Behandlende lege vil ikke få opplysninger om hvem som deltar i prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2545 Prosjektstart: 15.10.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jørgen G. Bramness
Forskningsansvarlig(e):  UiO
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisinstudiet, Nivå: prosjektoppgave
Sluttmelding/publikasjon: Lyricastudien 2010
Behandlet i REK
DatoREK
03.11.2010 REK sør-øst
11.01.2012 REK sør-øst