Forskningsprosjekt


Spastisitetsreduserende behandling og ledsagende tiltak til barn med cerebral parese i Norge

Prosjektbeskrivelse:
Data fra Cerebral pareseregisteret viser store variasjoner i bruk av botulinumtoksin (BoNT-A) til barn med cerebral parese (CP) mellom behandlingsstedene i Norge. Det er ikke avklart hvor mye, hvor ofte, i hvilke muskler og i hvilke doser BoNTA bør gis til barn med CP. Videre er det ikke avklart hva som bør gis av ledsagende behandling/tiltak for best mulig behandlingseffekt. Det er per i dag heller ikke utarbeidet noen faglige nasjonale retningslinjer for spastisitetsreduserende behandling og ledsagende tiltak til barn med CP i Norge. Ved bruk av tilgjengelig data fra CP oppfølgingsprogrammet er målet mer kunnskap om behandling med BoNT-A samt ledsagende behandling og tiltak til barn med CP. Mer spesifikt ønsker vi å kartlegge hvilke muskler som behandles med BoNT-A injeksjoner, samt bruk av ortose, mottatt fysioterapi, fysisk aktivitet, ortopediske inngrep og annen spastisitetsreduserende behandling. Vi vil også undersøke grad av spastisitet og grad av registrert smerte.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1818 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Guro Lillemoen Andersen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er del del av phd-prosjekt finansiert av midler fra Helseforsk.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: ph.d
Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2018 REK midt