Forskningsprosjekt


The effect of kiwi on blood pressure

Prosjektbeskrivelse:
Undersøke biokjemiske effekter av kiwifrukt og eple på markører for endotelfunskjon, antioksidantkapasitet og genetisk regulering av proteiner med betydning for hjerte- og karsykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/276

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Mette Svendsen
Forskningsansvarlig(e):  Avdeling for preventiv kardiologi


Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2009 REK sør-øst