Forskningsprosjekt


funksjonelle behandlingsresultat etter større kirurgiske inngrep i urinveiene

Vitenskapelig tittel:
Functional Outcome after Major Urological Surgery

Prosjektbeskrivelse:
Med dette prosjekt skal det lages en database med pasientopplysninger av pasienter som opereres for kreft i prostata, nyrer eller blære. Denne behandling krever ofte langvarig sykehusinnleggelse og medfører ofte varige plager / funksjonstap som f.eks. impotens etter prostatakirurgi. Vi ønsker å samle inn journalopplysninger prospektivt og registrere funksjonsnivå og helsestatus før behandlingen og etter behandlingen for eksempel komplikasjoner, men også registrere naturlige funksjoner som for eksempel potens og vannlatningsfunksjon etter prostata-operasjoner. For å kunne vurdere behandlingsresultat og sammenligne operasjonsmetoder er det avgjørende å samle inn data prospektivt. Data registreringen skjer ved hjelp av validerte scoring-systemer som gjør det mulig å sammenligne egne resultat med publiserte resultat. Med denne databaseb vil vi også kunne undersøke effekten av helse og funksjonsnivå før operasjonen på behandlingsresultatet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2276 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Stig Mueller
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
30.09.2010 REK nord