Generell forskningsbiobank


Generell Kardiologisk Biobank

Prosjektbeskrivelse:

Formålet ved generell biobank er å følge endringer i biologisk materiale hos pasienter med kardiologisk sykdom longitudielt over lang tid og å evaluere effekter av intervensjon i biologisk materiale. Det overordnede formålet videre er å legge til rette for sykehusets satsing på forskning rettet mot hjertesykdommer. Denne generelle forskningsbiobanken vil legge grunnlaget for betydelig øket kvalitet på fremtidige forskningsprosjekter.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1768 Startdato for innsamling av materiale: 14.08.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Alf Inge Larsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Finansieringskilder: Kardiologisk avdeling


Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2018 REK vest