Forskningsprosjekt


Teduglutid for kort tarm-syndrom

Vitenskapelig tittel:
Erfaringer med teduglutide på pasienter med kort tarm-syndrom

Prosjektbeskrivelse:
Behandlingen av kort tarm-syndrom er en malabsorpsjonstilstand som alltid har vært meget frustrerende for pasienter og leger. Man har lagt inn et sentralt kateter som går nesten til hjertet. Gjennom det har de fått intravenøs væske og ofte ernæring for å holde de i live. Komplikasjoner er hyppige, f.eks. kateterinfeksjoner og tromboser. Siden 2015 har vi brukt en ny medisin som gjør gjenværende tarm større og øker absorpsjonen betydelig. Dette er en GLP-2 hormonanalog som gis som daglige subkutane sprøyter. Vi har gitt medisinen til 8 pasienter med ekstremt godt resultat. Flere har kunnet slutte med intravenøs ernæring eller kunne redusere den betraktelig. Teduglutid er en meget dyr medisin (2,5 millioner/år) og det er derfor viktig å dokumentere nytteverdien. Dette er en retrospektiv studie som ser på årsak til kort tarm, hvor mye tarm gjenstår, problemene som pasientene hadde før bruk og nåværende status på tarmen og livskvalitet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1563 Prosjektstart: 13.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Snorri Olafsson
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Telemark HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinstudium, Nivå: Obligatorisk prosjektoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2018 REK sør-øst