Forskningsprosjekt


Effekt av periacetabulær osteotomi versus systematisk styrketrening for pasienter med hoftedysplasi.

Vitenskapelig tittel:
Is periacetabular osteotomy followed by usual care superior to progressive resistance training in patients with hip dysplasia? A randomised controlled trial.

Prosjektbeskrivelse:
Periacetabulær osteotomi (PAO) er en kjent operativ behandling for å forebygge sekundær hofteartrose hos pasienter med betydelige hofteplager. Effekten av PAO på voksne pasienter med hoftedysplasi har foreløpig ikke blitt undersøkt i en randomisert kontrollert studie, og vi vet ikke om effekten er bedre enn systematisk styrketrening for denne pasientgruppen. Vi ønsker derfor å undersøke om PAO (inkludert postoperativ rehabilitering) er en mer effektiv behandling enn standardisert progressiv styrketrening for voksne pasienter med hoftedysplasi, som henvises fra primærhelsetjenesten for PAO. Dette er en multisenterstudie og et samarbeidsprosjekt med Århus universitetssykehus i Danmark. Studien er en randomisert kontrollert studie, hvor inkluderte pasienter (18-40 år) med radiologisk hoftedysplasi og kliniske symptomer blir randomisert til enten 1) PAO etterfulgt av standardisert postoperativ rehabilitering eller 2) veiledet progressiv styrketrening i 16 uker (testet i en pilotstudie).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1603 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 30.06.2024

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Tone Bere
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi har mottatt midler fra Fondsstiftelsen ved OUS, som dekker utgifter til det første året av studien. For å få dekket utgifter til de to siste årene, har vi søkt midler fra Sophie Minde AS (venter på svar) og vil søke midler fra Fysiofondet (frist 1. september). Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
19.09.2018 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst